Enneatype 1: de Perfectionist

Enneatype 1: de Perfectionist post thumbnail image
0
(0)

Enneatype 1: Perfectionist, verbeteraar, hervormer, inspecteur, rechter, volbrenger, ondernemer, dit zijn de voornaamse kenmerken van enneatype 1.

Kenmerken Enneagramtype 1

Ze hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel
Ze willen altijd het aller-, allerbeste
Ze voeren een project altijd tot een goed einde uit
Ze kunnen goed organiseren
Ze kunnen goed advies geven
Ze staan klaar voor echte vrienden
Ze luisteren goed naar hun intuïtie
Ze komen altijd hun verplichtingen na
Ze kunnen goed zelfstandig werken
Ze weten in veel situaties precies wat er gedaan moet worden
Ze vermijden fouten
Ze zijn consciëntieus

Het Enneatype 1 is gericht op perfectie. Het hogere doel is het streven naar een perfecte wereld. Om die perfecte wereld te bereiken valt datgene wat niet perfect is hen direct op. Ze zien meteen dat het ergens een rommeltje is, dat de gordijnen verkleurd zijn er vlekken in de vloerbedekking zitten. Ze zien niet dat er een goede sfeer hangt, het gezellig is en de kleuren op elkaar zijn afgestemd.


Streven naar perfectie

Deze mensen zijn harde werkers die pas stoppen als het perfect is. Maar iets is nooit perfect want alles kan altijd beter. Dat is dan ook hun motto. Ze kunnen niet begrijpen dat andere mensen iets niet goed doen. Ze staan dan ook snel klaar met kritiek en schromen niet om dat te ventileren. Gelukkig zijn ze ook kritisch naar zichzelf toe. Ze proberen fouten te vermijden want ze kunnen niet tegen imperfectie. Daarachter ligt hun eigen faalangst. Ze zijn bang om fouten te maken vandaar dat ze altijd streven naar perfectie. Als zij alles hebben gedaan om het goed te doen valt hen niets te verwijten.

Normen en waarden

Hun grootste angst is om veroordeeld te worden en hun grootste verlangen is om het bij het rechte eind te hebben. Ze zijn oprecht en idealistisch. Ze kunnen hun eigen fouten toegeven en ze zijn principieel. Ze hebben hoge normen en waarden. Normen en waarden spelen in het leven van enen een grote rol. Ze beoordelen anderen of die voldoen aan hun normen en waarden. Enen kunnen anderen in twee groepen verdelen: degenen die oké zijn en zij die niet oké zijn. Als je eenmaal in het vakje niet oké bent terechtgekomen is het moeilijk om daar weer uit te komen. Enen kunnen niet begrijpen dat andere mensen lagere normen en waarden hebben dan zij want daardoor wordt de wereld een rotzooitje en komt hun streven naar een ideale en perfecte wereld in het gedrang. Ze willen de wereld graag hervormen en daarvoor zijn hun normen en waarden een graadmeter. Ze kunnen prekerig naar anderen overkomen om hun ideale wereld te beschrijven of anderen op hun fouten te wijzen.


Verdedigingsmechanisme

Enen gebruiken regels en structuren om orde te scheppen. Ze lijken te zeggen: ‘Laten we nu even een paar dingen met elkaar afspreken zodat het geen chaos wordt.’ Die regels vormen hun leidraad en ze zullen anderen erop wijzen als die de afgesproken regels aan hun laars lappen. Enen zijn boos op de wereld en boos op zichzelf. Ze kennen woede maar die willen ze niet laten zien want woede is een uiting van imperfectie. Ze houden de woede dus onder de duim en kunnen daardoor een wandelende vulkaan zijn. Opeens komt de woede eruit. De aanleiding voor de woede-uiting is nooit op zichzelfstaand maar is altijd een optelsom van opgestapelde woede.

Om de woede te verdringen hebben enen een verdedigingsmechanisme. Dat verdedigingsmechanisme is: reactieformatie. Ze geven de tegenovergestelde reactie dan ze eigenlijk bedoelen. Ze zijn boos of vinden dat je het niet goed gedaan hebt maar kunnen hun boosheid niet uiten want dan zou je hen niet aardig vinden. Ze zeggen dus vaak het tegenovergestelde van wat ze eigenlijk vinden.

Het Enneatype 1 zal zich herkennen in deze situatie:

De Een heeft hoge normen en waarden wat betreft correctheid en verwacht van zichzelf dat hij daar dan ook aan voldoet. Hij ziet gemakkelijk wat er fout is aan de dingen zoals ze zijn en hij ziet hoe deze verbeterd zouden kunnen worden. Op bepaalde mensen komt de Een over als te kritisch of als iemand die streeft naar perfectie, maar de Een vind het moeilijk om dingen die niet op de juiste manier worden gedaan, te negeren of te accepteren.
De Een is trots op het feit dat men, als hij verantwoordelijk is voor de uitvoering van iets, er zeker van kan zijn dat hij het goed doet. Soms heeft de Een een gevoel van minachting als mensen niet proberen om de dingen goed te doen, of als mensen zich onverantwoordelijk of onredelijk gedragen, hoewel hij probeert dat gewoonlijk niet openlijk aan hen te tonen. Voor de Een is het motto meestal ‘het werk gaat voor het meisje’ en de Een onderdrukt zijn eigen wensen, als dat nodig is om het werk af te krijgen.

Verdere persoonlijkheidskenmerken van de Een:

Hij is op de man af, formeel en idealistisch en heeft hoogstaande idealen. Hij komt over als iemand met teveel zelfvertrouwen en hij vindt het moeilijk om zich niet op te winden bij fouten en meer flexibel te zijn. Hij is vaak serieus en gereserveerd en houdt van discussies. Hij heeft de lastige gewoonte om anderen te vertellen wat ze moeten doen wat veel mensen ergert. Over het algemeen is de Een eerlijk en heeft veel zelfdiscipline maar is daardoor te star en veeleisend naar anderen toe. Geaccepteerd worden en geliefd zijn is niet belangrijk voor de Een.

Ultieme uitdaging om te groeien voor de Een:

Met EIk Coaching kan de Een gaan zien dat het gevoel dat perfectie in alle dingen en in iedereen is, wat het noodzakelijk maakt dat je moet accepteren dat er verschillen zijn, dat er fouten zijn, dat er natuurlijke verlangens zijn en dat er een ‘schaduwkant’ is in eenieder. Kwaliteiten van de essentie zijn daarbij het streven naar het hogere idee: de perfectie en de hogere deugd: de sereniteit. Maak een afspraak met Angelic Wellness voor meer informatie.

Hoe nuttig was dit artikel?

Gemiddelde stem 0 / 5. Aantal stemmen: 0

Wees de eerste die stemt

Leave a Reply