Chakra Healing post thumbnail image

Chakra Healing

Coaching & Counseling

Chakra Healing

Het kan zijn dat je niet goed in je vel zijn doordat je chakra’s niet open staan. We gaan elke sessie naar een chakra kijken om de blokkades erop te healen zodat de chakra weer naar behoren gaat stromen. Onderstaande lijstje laat zien aan welke emoties en gevoelens je kan merken dat een chakra niet stroomt.

Chakra 1 – Wortel

Onmacht, angst overlevingsangst, onzekerheid, dogma, achterdocht, perfectionisme, onveilig, geen wilskracht, vernederd, minderwaardig.

Chakra 2 – Sacraal Yin (vrouwelijk)

Schaamte, jaloezie, niet genieten, niet ontvangen, slachtofferrol, onderdrukte seksualiteit, minderwaardig.

Chakr 2 – Sacraal Yang (mannelijk)

Schuldgevoel, minderwaardig, zelfoverschatting, onderdrukte seksualiteit, seksuele excessen, te veel willen, dominantie, fixatie.

Chakra 3 – Plexus

Overgevoeligheid, overstimulatie, niet nadenken, wegcijferen van het Zelf, zelfvertrouwen, twijfel over doelen.

Chakra 4 – Milt

Adaptatie, chronische vermoeidheid, depressie, apathie, lage eigendunk, geen initiatief, afwachtend, gebrek aan zelfvertrouwen. Verbinden met universele energie.

Chakra 5 – Hart

Spijt, afhankelijk, verdriet, gekwetst, onverschillig, eenzaam, wantrouwen, teleurstelling, angst voor alleen zijn.

Chakra 6 – Thymus

Dogmatisch, rigide, weerstand, nostalgisch. Volledig vertrouwen op eigen kunnen,

Chakra 7 – Keel

Angst anderen af te wijzen of verkeerd over te komen. Angst om wat anderen denken. Angst om grenzen aan te geven.

Chakra 8 – Kosmische Passage

Angsten voortvloeiende uit niet in contact staan met kosmische leiding. Leven in verleden of toekomst.

Chakra 9 – Hypofyse

Analyserend, onderdrukking van gevoelens, oneerlijkheid, hebzucht

Chakra 10 – Epifyse

Nuchterheid, realistisch, sceptisch, isolatie.

Chakra 11 – Kroon

Onverschilligheid, oneerlijkheid, trots, ongeduld, arrogantie, extravert, vluchtgedrag, machtshonger, vijandigheid.

Chakra 12 – Transformatie

Angst voor Dow (hogere Zelf), voor kracht in jezelf, voor autoriteit. Kwaad op God. Angst om niet geliefd te zijn. 

Chakra 13 – Transmutatie 

Angst om het zichtbare los te laten. Angst voor het onbekende.

chakra healing nieuwe tijd