Dosering van massage beïnvloedt effect

Dosering van massage beïnvloedt effect post thumbnail image
5
(2)

Massagetherapeuten en mensen die weleens een massage ondergaan zijn zich bewust van de positieve effecten die massage kan hebben op allerlei klachten als rugpijn, spierpijn, vermoeidheid, depressie, angst etc. Maar hoe massage precies werkt en hoe vaak en hoe lang er gemasseerd moet worden voor het meest optimale effect daar is nog maar weinig over bekend. Dr. Rapaport, hoofd van de afdeling psychiatrie en gedragswetenschappen aan de Universiteit van Emory, deed hier onderzoek naar.

Onderzoek naar effect herhaalde massages De resultaten van het onderzoek van Dr. Rapaport verschenen onlangs in The Journal of Alternative and Complementary Medicine. Uit een eerder onderzoek was al gebleken dat er bij gezonde mensen, die eenmalig een Zweedse massage ondergingen, meetbare veranderingen in het immuunsysteem en het endocriene systeem waar te nemen waren. Dit keer werd het onderzoek uitgebreid om te onderzoeken wat het resultaat is van herhaalde massages, omdat de wetenschappers veronderstelden dat herhaalde massages mogelijk tot andere biologische en psychologische effecten kunnen leiden dan een enkele massagesessie. Het onderzoek werd uitgevoerd gedurende vijf opeenvolgende weken. De 45 proefpersonen werden onderverdeeld in vier groepen. Eén groep kreeg één keer per week een Zweedse massage, een andere groep kreeg twee keer per week een Zweedse massage, weer een andere groep ontving één keer per week een massage met enkele lichte aanrakingen en de laatste groep ontving twee keer per week een massage met lichte aanrakingen.

Verrassende resultaten De resultaten van dit kleinschalige onderzoek waren zeer verrassend, omdat er een groot verschil was op te merken tussen de resultaten in effecten van de Zweedse massage tussen de mensen die gedurende vijf weken één keer per week een massage ontvingen en de mensen die twee keer per week een massage kregen. Bij de groep die op lange termijn één keer per week een massage kreeg, zagen de wetenschappers dat het diepgaand effect op het immuunsysteem voortduurde en sterker werd ten opzichte van bijvoorbeeld een eenmalige massage. Wanneer er twee keer per week een massage werd gegeven verdween dit effect, maar daarvoor in de plaats kwam een nog groter effect op het endocrien systeem in de vorm van een sterk afgenomen gehalte aan stresshormonen als vasopressine en cortisol en een sterk toegenomen gehalte van het zogenaamde gelukshormoon oxytocine.

Meer onderzoek nodig Over het algemeen kan er dus gesteld worden dat herhaalde massages duurzame cumulatieve effecten bevorderen. Maar daarbij is het wel belangrijk dat er rekening wordt gehouden met het feit dat verschillende doseringen en frequenties van massages ook verschillende biologische effecten tot gevolg kunnen hebben. In de praktijk zou dit bijvoorbeeld kunnen betekenen dat je als massagetherapeut een klant met een verzwakte afweer kunt aanraden om één keer per week een massage te ondergaan, terwijl je klanten met problemen als stress en depressie zou kunnen aanbevelen om twee keer per week een massage te ondergaan. Het gaat hier om een kleinschalig onderzoek, maar de bevindingen vragen en rechtvaardigen zeker om diepgaander onderzoek. Het zou massagetherapeuten in de toekomst kunnen helpen met het nog beter afstemmen van hun massagebehandelingen op de specifieke klachten van hun klanten.

Wil je meer advies? Kom een keer langs bij Angelic Wellness voor een kennismakingsgesprek!

Hoe nuttig was dit artikel?

Gemiddelde stem 5 / 5. Aantal stemmen: 2

Wees de eerste die stemt

Leave a Reply