Enneatype 6: de Loyalist

Enneatype 6: de Loyalist post thumbnail image
4.6
(21)

Enneatype 6: Loyalist, advocaat van de duivel, achtervolgde achtervolgd, held, autoriteit en rebel, dit zijn de voornaamse kenmerken van enneatype 6.

Kenmerken Enneagramtype 6

Ze zijn loyaal en plichtmatig
Ze stellen zichzelf hogere doelen
Ze zijn harde werkers
Ze controleren de motieven van de ander op zuiverheid
Ze zoeken bescherming bij autoriteit
Ze zijn de leider van de oppositie
Ze zijn taaie doorzetters
Ze stellen veel en vaak scherpe vragen
Ze herkennen de innerlijke wereld van de ander
Hun motto is: wij samen tegen de rest
Ze willen graag een held zijn 
Ze kunnen goed analyseren
Ze verdiepen zich in tegenovergestelde meningen
Ze kunnen zich sterk voordoen om anderen te helpen hun doel te bereiken
Ze zorgen ervoor dat de eigen woede en de woede van de ander niet gevoeld wordt

‘Zessen’ zijn loyaal aan de partner, de baas en hun vrienden. Wat ze beloven doen ze. Ze zijn heel betrouwbaar en integer. Ze hebben goede ideeën maar zoeken wel uit wanneer en aan wie ze die het beste kunnen kenbaar maken. ‘Zessen’ zijn namelijk vooral op zoek naar zekerheid. Autoriteiten geven zekerheid en loyale vrienden en familie ook. Zo nu en dan staat de rebel in ‘zessen’ op en testen ze of de ander wel net zo loyaal naar hen toe is als zij naar de ander. Die zekerheid speelt door hun hele leven heen een belangrijke rol. Bij onzekerheid voelen ze zich zeer ongemakkelijk en zetten dat gevoel onmiddellijk om in het zoeken naar zekerheid. Ze willen dus graag een vaste baan, goede vrienden en een bestendige relatie. Ze vinden familie belangrijk want dat is zekerheid. Om zekerheid te krijgen stellen ‘zessen’ vaak vragen. Ze kunnen maar door blijven vragen tot het helemaal duidelijk is wat jij precies bedoelt. ‘Zessen’ herken je dus aan het stellen van veel vragen. Ze kunnen een visie niet goed uitdragen maar komen wel voor hun mening uit. 

Op zoek naar zekerheid

‘Zessen’ hebben er een hekel aan om een afwijkend standpunt in te nemen dan de groep. Dat geeft namelijk onzekerheid omdat dit hen buiten de groep kan plaatsen. Vaak zullen ‘zessen’ dus eerst kijken of er medestanders voor hun afwijkende standpunt te vinden zijn. ‘Zessen’ vragen ook veel omdat ze naar de verborgen intenties zoeken van wat de ander zegt. Ze horen de woorden maar zoeken naar een verborgen intentie achter de woorden. Om dat helder te krijgen gaan ze vragen stellen. Het zijn mensen die vaak beren op hun weg zien. Ze zien al snel de problemen. Ze komen ook met oplossingen maar eerst vertellen ze wat er allemaal fout kan gaan. Ze gaan in eerste instantie uit van een negatief scenario en daardoor kunnen ze dan gaan piekeren en depressief worden. Vaak zijn ze er snel weer uit als ze met anderen overlegd hebben en er oplossingen aangedragen worden. Het zijn gehoorzame en betrouwbare mensen die detailgericht zijn. Ze willen niet graag werkzaamheden doen waarvan ze niet weten waar het toe dient. Ze willen precies weten wat ze doen en waar dat voor bestemd is. Ze werken liever in teamverband dan alleen want in een team worden ze opgevangen door collega’s als het eens mis mocht gaan.

Angst en verlangen

‘Zessen’ hebben een grote angst om de schuld te krijgen. Als ze ergens de schuld van krijgen plaatst hen dat weer buiten de groep en is er onzekerheid. Hun grootste angst is om verlaten te worden en hun grootste verlangen is om zekerheid te hebben. Zij willen het liefst in een hiërarchie werken want dat geeft duidelijkheid. Ze zijn warm, gezellig en beschermend. Het gezin gaat voor alles. Ze vinden succes angstig omdat dat grote verantwoordelijkheden en verwachtingspatronen schept. Ze zijn bang dat ze daar niet aan kunnen voldoen.

Structuren en regels

‘Zessen’ zitten graag in de rol van de underdog. Ze hebben graag duidelijkheid. Ze willen regels hebben en vaste structuren. Ze willen zich aan de regels houden en zorgen er vaak voor dat anderen zich er ook aan houden. Structuren en regels geven zekerheid net als orde en gezag. Als anderen de regels aan hun laars lappen zullen ‘zessen’ gaan klagen dat de wereld naar de knoppen gaat. Ze zien de toekomst vaak niet al te rooskleurig in. Ze sluiten zich graag aan bij een groep omdat de groep bescherming geeft tegen het kwade. Beleggen zullen ze ook liever binnen groepsverband doen dan alleen. Als het té goed gaat zijn ‘zessen’ bang dat het dan alleen nog maar bergafwaarts kan gaan.

Verdedigingsmechanisme

Er is wel iets bijzonders bij ‘zessen’ omdat je namelijk meerdere soorten ‘zessen’ hebt. De bekendste is de fobische ‘zes’ die het gezag ondergaat en de contra-fobische ‘zes’ die tegen het gezag in gaat. De fobische ‘zes’ trekt zich terug bij gevaar en de contra-fobische ‘zes’ gaat in de aanval. Die laatste lijkt op een ‘acht’ maar er is wel degelijk sprake van angst.
Angst is namelijk de drijfveer van ‘zessen’. Als er onzekerheid is, is er angst en die angst zorgt er weer voor dat hun punt van aandacht op zekerheid gericht is. Om die angst niet te voelen maken ze gebruik van het verdedigingsmechanisme projectie. Projectie wil zeggen dat ze het projecteren op een ander. Als ‘zessen’ de schuld krijgen geven ze die door aan een ander of aan het systeem of noem maar op. Als er angst ontstaat om wat dan ook projecteren ze het op een ander. Zij zijn niet angstig alhoewel de wereld een angstige en gevaarlijke plek is. ‘Zessen’ zijn juist moedig, ze gaan de gevaren te lijf door samen te werken en de regels in acht te nemen.

Het Enneatype Zes zal zich sterk herkennen in deze situatie:

Hij heeft een levendige verbeelding, vooral als het gaat om dingen die de veiligheid en zekerheid zouden kunnen bedreigen. Hij herkent meestal de dingen die gevaarlijk of schadelijk zouden kunnen zijn en ervaart dan evenveel angst als wanneer ze daadwerkelijk zouden gebeuren. Bij hem is het altijd zo, dat hij gevaar of vermijdt of er recht op af gaat. Zijn verbeelding leidt ook tot zijn vindingrijkheid en een goed ontwikkeld, hoewel soms wat onconventioneel, gevoel voor humor. Hij zou graag willen dat het leven wat meer zekerheid bood, maar in het algemeen lijkt hij te twijfelen aan de mensen en de dingen rondom hem. Hij kan meestal de tekortkomingen zien als iemand een standpunt naar voren brengt. Hij veronderstelt dat als gevolg daarvan sommige mensen hem erg scherpzinnig vinden. Hij is argwanend wat betreft macht en hij voelt zich niet erg op zijn gemak als mensen hem als autoriteit beschouwen. Omdat hij kan zien wat er verkeerd is aan de algemene opinie over bepaalde zaken, heeft hij de neiging zich te identificeren met het lot van de underdog. Als hij zich eenmaal voor iets of iemand inzet, is hij erg loyaal aan dat doel of aan die persoon.

Verdere persoonlijkheidskenmerken van de Zes:

De Zes is pragmatisch en staat met beide benen op de grond en is over het algemeen makkelijk op de kast te jagen. Hij komt weinig zelfverzekerd over en is over het algemeen besluiteloos en aarzelend. Doorgaans is hij systematisch en behoedzaam en hij is halsstarrig en sceptisch. Hij kan vertrouwen op zijn vrienden en zij op hem. De Zes vindt comfort en zekerheid voor hem belangrijker dan zijn hobby’s en hij is trots op zijn doorzettingsvermogen en zijn gezond verstand. Zijn plicht en verantwoordelijkheid hebben veel betekenis voor hem en hij steunt zijn vrienden, ook al hebben zij het bij het verkeerde eind.

Ultieme uitdaging om te groeien voor de Zes:

Met EIk Coaching kan de Zes het vertrouwen in jezelf en in de wereld weer terug winnen. Waar ze normaal lijden aan het gemist van mensen die ze kunnen vertrouwen, komt daar moed in de plaats en oprecht contact met anderen. Ze durven weer volledig te vertrouwen op hun eigen intuite. Maak een afspraak met Angelic Wellness voor meer informatie.

Hoe nuttig was dit artikel?

Gemiddelde stem 4.6 / 5. Aantal stemmen: 21

Wees de eerste die stemt

Leave a Reply