Enneatype 4: de Romanticus

Enneatype 4: de Romanticus post thumbnail image
4.5
(44)

Enneatype 4: Tragische romanticus, artiest, individualist, artistiekeling, beredeneerder en liefdesjunkie, dit zijn de voornaamse kenmerken van enneatype 4.

Kenmerken Enneagramtype 4

Ze zien de mooie dingen
Ze zijn gericht op schoonheid
Ze kunnen enorm genieten van kleine dingen of voorvallen
Ze kunnen genieten van melancholie
Ze kunnen een uitzonderlijk imago hebben
Ze zijn bijzonder mensen
Ze voelen zich anders dan anderen
Ze zijn op zoek naar de prins (prinses) op het witte paard
Ze putten energie uit verlies, fantasie of artistieke bezigheden
Ze zijn de koning(in) van het drama
Ze richten zich op wat ontbreekt
Ze zijn emotioneel gevoelig
Ze voelen de stemming van de ander feilloos aan
Ze onderscheiden zich in het werk door creativiteit of zelfs genialiteit
Ze worden gerespecteerd om hun persoonlijke visie en ideeën

‘Vieren’ hebben oog voor schoonheid. Ze zijn artistiek en vaak kunstzinnig. Bij hen thuis en in hun werk is alles esthetisch verantwoord. Ze hebben gevoel voor kleuren en voor mooie dingen. Het hoeft niet duur te zijn als het maar esthetisch is. ‘Vieren’ zijn erg gevoelig want het draait bij hen om gevoel. Je kunt iets nog zo helder uitleggen maar als ze het niet ‘voelen’ begrijpen ze de woorden niet. Het zijn mensen die hard kunnen werken en een doel na kunnen streven. Het werken moet echter esthetisch zijn of met gevoelens te maken hebben.

Hoe beweegt enneatype 4 zich

Hopeloze romantici, aantrekken & afstoten

‘Vieren’ zijn de meest creatieve mensen van het Enneagram. In hun hoofd kunnen ze iets creëren wat ze direct kunnen maken. Ze zijn romantisch ingesteld en waarderen het als je hen gevoelig benadert en uitzonderlijke aandacht aan ze schenkt. ‘Vieren’ hebben iets met uitzondering. Ze zijn bijzonder want ze voelen zich door niemand begrepen. Ze zijn intensief bezig met gevoelens en andere Enneatypen kunnen dat mechanisme niet goed begrijpen. Er is nog een mechanisme waar ‘vieren’ gebruik van maken dat door anderen niet begrepen wordt en dat is het aantrekken en afstoten. Ze voelen zich aangetrokken tot iets maar stoten het vaak ook weer af. Ze zoeken de grote liefde maar als ze die gevonden hebben blijkt die liefde tegen te vallen en stoten ze het weer af. Het grote probleem is dat het bij ‘vieren’ altijd tegenvalt. Alles valt altijd tegen. Ze hebben een kunstwerk in hun hoofd maar als het dan klaar is valt het tegen. In hun hoofd leek het veel mooier. Vandaar dat ‘vieren’ ook wel de tragische romantici worden genoemd. De oorzaak van dit mechanisme ligt in hun zoektocht naar de ultieme liefde. Die ultieme liefde kunnen ze maar niet vinden. Dat komt weer omdat ze aan zichzelf hebben weergegeven dat ze in de jongste jeugd te weinig liefde hebben gehad van de opvoeder. Ze blijven dus op zoek en het lijkt net of de ander altijd gelukkiger is dan zij zijn. Vandaar dat emotionele labiliteit bij ‘vieren’ nogal eens voorkomt.

Stemmingswisselingen

Ze hebben veel last van stemmingswisselingen. Dat kan heel geleidelijk gaan maar ook heel plotseling en langs hoge bergen en diepe dalen. ‘Vieren’ kunnen zichzelf zelfs afsluiten van de buitenwereld en testen hun gevoelens aan de realiteit. Als ze hun gevoelens op een rijtje hebben gezet komen ze weer tevoorschijn. Voor anderen is dat moeilijk te vatten en het helpt ook niet als je ze vertelt dat de zon schijnt of dat er na regen weer zonneschijn komt.

Op zoek naar zichzelf

‘Vieren’ zijn nostalgisch en melancholisch. Ze kunnen zwelgen in nostalgie. Alles wat ze doen is intensief. Ze willen alles intensief beleven en vooral intensief voelen. Ze hebben vaak het idee dat er iets mis is met henzelf en dat de buitenwereld hen daardoor niet begrijpt. Ze zijn dan ook vaak op zoek naar zichzelf. Het zijn mensen die veel aan zelfonderzoek doen en trainingen volgen in zelfbewustzijn. Hun grootste angst is om tekort te schieten en hun grootste verlangen is om zichzelf te begrijpen. Ze zijn zeer intuïtief en vertrouwen op hun gevoel. Dat kunnen anderen ook maar beter doen want het klopt meestal. Ze vermijden het alledaagse en streven naar het bijzondere. Ze hebben echt een grote hekel aan sleur en regelmaat. Ze kunnen moeilijk genieten van datgene wat ze hebben. Ze dromen graag over de prins(es) op het witte paard en zijn daardoor zeer romantisch. Ze kunnen erg goed fantaseren en werelden in hun hoofd creëren. Ze kunnen zowel heel lief als heel krengerig zijn. Ze hebben een laag zelfbeeld maar krikken dat op door hun goede smaak en bijzondere creaties. Ze kunnen erg dramatisch doen vooral bij verlies van iets of iemand die hen dierbaar is. Ze streven ernaar om het beste van wat ze missen te hebben en juist dat blijkt telkens weer tegen te vallen.

Verdedigingsmechanisme

Ze hebben last van afgunst. Die afgunst is niet gericht op bezittingen van anderen maar het gaat hierbij vooral om liefde. Het lijkt net of de ander gelukkiger is dan zij zijn. Ze willen die afgunst niet voelen en maken die onbewust door gebruik te maken van het verdedigingsmechanisme introjectie. Introjectie is de gevoelens naar binnen trekken. ‘Vieren’ kunnen hun gevoelens helemaal naar binnen halen en enorm verdriet hebben in zichzelf. Ze trekken ook de emoties en het verdriet van mensen waar ze om geven naar binnen en kunnen dan het onderscheid niet meer maken van wie dat verdriet nu precies is. Het lijkt hun eigen verdriet te worden. Door dit mechanisme voelen ze de afgunst niet.

Het Enneatype Vier zal zich sterk herkennen in deze situatie:

Hij is een gevoelig mens met intensieve emoties. Hij voelt zich vaak onbegrepen en eenzaam omdat hij voelt dat hij anders is dan alle anderen. Zijn gedrag kan op anderen dramatisch overkomen en er is hem dikwijls verweten dat hij overgevoelig is en zijn gevoelens te veel opblaast. In werkelijkheid verlangt hij inwendig naar zowel een emotionele binding als naar een diep gevoel van verwantschap. Hij heeft moeite zijn huidige relaties ten volle te waarderen, omdat hij de neiging heeft om datgene te willen wat hij niet kan krijgen en te verachten wat hij heeft. Dat zoeken naar een emotionele binding is iets wat hij zijn hele leven lang al met zich meedraagt en de afwezigheid van een emotionele binding heeft geleid tot melancholie en depressie. Soms vraagt hij zich af waarom anderen mensen meer lijken te hebben dan hij, betere relaties en een gelukkiger leven. Hij heeft een verfijnd gevoel voor esthetica en ervaart een rijke wereld van emoties en betekenis.

Verdere persoonlijkheidskenmerken van de Vier:

De Vier is romantisch en fantasierijk maar is eenzelvig en bemoeit zich niet te veel met anderen. Hij is te veel op zichzelf gericht en vindt het moeilijk om voor zich op te komen. Gewoonlijk moet de Vier eerst zijn gevoel verwerken voor hij kan handelen en zijn gewoonte om afstandelijk te zijn ergert mensen. Hij is vaak humeurig en door zichzelf in beslag genomen en bij een conflict met anderen, trekt hij zich meestal terug. De Vier is trots op het feit dat hij origineel en vindingrijk is en mensen hebben belangstelling voor hem omdat hij rustig, ongewoon en diepzinnig is.

Ultieme uitdaging om te groeien voor de Vier:

Met EIk Coaching kan de Vier de liefde in zichzelf herwinnen in het hier en nu door het hier en nu te aanvaarden en te waarderen zoals het is en accepteer jezelf zoals je bent zonder de noodzaak om speciaal en uniek te zijn. Kwaliteiten van de essentie zijn daarbij het streven naar het hogere idee: de oorspronkelijkheid en de hogere deugd: evenwichtigheid (balans). Maak een afspraak met Angelic Wellness voor meer informatie.

Hoe nuttig was dit artikel?

Gemiddelde stem 4.5 / 5. Aantal stemmen: 44

Wees de eerste die stemt

Leave a Reply